GZSB Zapisnik 1. seje_UO in Poveljstvo_ 3. 5. 2018