Predsednik GZ

PITROF SLAVKO

+368 41 327 271
PGD OPLOTNICA

Poveljnik GZ

DAVID PRELOG

+368 40 729 339
PGD SLOVENSKA BISTRICA

Tajnica GZ

LAVRA SLATENŠEK

+368 40 422 608
PGD POLJČANE

GZSB
GZSBGZSB
Ulica
Kraj

Upravni odbor GZSB

Predsednik GZ

PITROF SLAVKO

+368 41 327 271
PGD OPLOTNICA

Nam. predsednika GZ

AČKO FRANC

+368 30 711 224
PGD LAPORJE

nadomestni član UO

nadomestni član UO

VIŠIČ FRANC

+386 51304989
PGD OPLOTNICA

Predsednik

Predsednik

Brglez Jožef

+386 41379786
PIGD IMPOL

Predsednik

Predsednik

Gumzej Robert

+386 40793150
PGD KEBELJ

Predsednik

Predsednik

Ačko Franci

+386 30 711 224
PGD LAPORJE

Predsednik

Predsednik

Kunej Vinko

+386 41 379 740
PGD MAKOLE

Predsednik

Predsednik

PITROF SLAVKO

+386 41 327 271
PGD OPLOTNICA

Predsednik

Predsednik

VIŽINTIN DUŠAN

+386 41 322 144
PGD POLJČANE

Predsednik

Predsednik

SLOMŠEK NEJC

+386 40 374 158
PGD PRAGERSKO

Predsednik

Predsednik

Juhart Miran

+386 41 582 398
PGD SLOVENSKA BISTRICA

Predsednik

Predsednik

MIRAN GAJŠT

+386 41 394 496
PGD SPODNJA POLSKAVA

Predsednik

Predsednik

Vlado Berdnik

+386 31 292 652
PGD ŠMARTNO NA POHORJU

Predsednik

Predsednik

Milan Stegne

+386 41 355 489
PGD TINJE

Predsednik

Predsednik

Vogrinec Robert

+386 31 677 656
PGD VIDEŽ

Predsednik

Predsednik

Veber Božidar

+386 41 279 444
PGD ZGORNJA BISTRICA

Predsednik

Predsednik

METIKOŠ LOVRO

+386 40 433 949
PGD ZGORNJA POLSKAVA

Nadzorni odbor GZSB

član nadzornega odbora

član nadzornega odbora

SLATENŠEK MIRKO

+386 40299280
NADZORNI ODBOR

član nadzornega odbora

član nadzornega odbora

PAHIČ FRANC

+386 41355479
NADZORNI ODBOR

član nadzornega odbora

član nadzornega odbora

KOCIJANČIČ ALOJZ

+386 41642034
NADZORNI ODBOR

član nadzornega odbora

član nadzornega odbora

LESKOVAR MATJAŽ

+386 41795484
NADZORNI ODBOR

član nadzornega odbora

član nadzornega odbora

RAMŠAK BORIS

+386 40267580
NADZORNI ODBOR

Poveljstvo GZSB

Poveljnik GZ

DAVID PRELOG

+368 40 729 339
PGD SLOVENSKA BISTRICA

Nam. poveljnika GZ

PODLESNIK ALEŠ

+368 31 233 601
PGD LAPORJE

Podpoveljnik GZ

Podpoveljnik GZ

ČOH MIRAN

+36841 327 266
PGD OPLOTNICA

Podpoveljnik GZ

Podpoveljnik GZ

SLATENŠEK DREJC

+368 40 222 110
PGD POLJČANE

Podpoveljnik GZ

RORŠEK JERNEJ

+368 40 253 043
PGD MAKOLE

Pom. pov. GZ za gasilstvo v podjetjih

KOS BORIS

+368 41 587 112
PGD ZGORNJA BISTRICA

Pom. pov. GZ za gasilsko tehniko

Pom. pov. GZ za gasilsko tehniko

VOŠINEK DAVORIN

+368 31 305 659
PGD POLJČANE

Pom. pov. GZ za gasilska tekmovanja

PLAJH BOŠTJAN

+368 41 355 473
PGD KEBELJ

Pom. pov. GZ za zveze

ROJS LUKA

+386 70 874 894
PGD SLOVENSKA BISTRICA

Pom. pov. GZ za strokovno usposabljanje

BOŽIDAR VIVOD

+386 41 333 605
PGD SLOVENSKA BISTRICA

Pom. pov. GZ za naprave za zaščito dihal

ROK RUTNIK

+386 40 683 540
PGD ZGORNJA BISTRICA

Pom. pov. GZ za ukrepe pri nevarnih snoveh

BORIS KERŠIČ

+386 40 752 566
PGD SLOVENSKA BISTRICA

Pom. pov. GZ za prvo pomoč

SEBASTIJAN MOHORKO

+386 41 689 006
PGD SPODNJA POLSKAVA

Poveljnik

Poveljnik

Rihtar Anton

+386 41374274
PIGD IMPOL

Poveljnik

Poveljnik

Fridrih Miha

+386 40953902
PGD KEBELJ

Poveljnik

Poveljnik

Hozjan Franc

+386 31 334 162
PGD LAPORJE

Poveljnik

Poveljnik

Roršek Jernej

+386 40 253 043
PGD MAKOLE

Poveljnik

Poveljnik

ČOH MIRAN

+386 41 327 266
PGD OPLOTNICA

Poveljnik

Poveljnik

SLATENŠEK DREJC

+386 40 222 110
PGD POLJČANE

Poveljnik

Poveljnik

TURK FRANC

+386 41 347 928
PGD PRAGERSKO

Poveljnik

Poveljnik

Justinek Koban Žan

+386 70 850 189
PGD SLOVENSKA BISTRICA

Poveljnik

Poveljnik

Evgen Vintar

+386 41 396 338
PGD SPODNJA POLSKAVA

Poveljnik

Poveljnik

Denis Podvršnik

+386 41 449 724
PGD ŠMARTNO NA POHORJU

Poveljnik

Poveljnik

Marko Gracej

+386 64 111 189
PGD TINJE

Poveljnik

Poveljnik

Selinšek Damijan

+386 41 754 902
PGD VIDEŽ

Poveljnik

Poveljnik

Švab Aleš

+386 31 519 880
PGD ZGORNJA BISTRICA

Poveljnik

Poveljnik

KOKOT NEJC

+386 70 867 360
PGD ZGORNJA POLSKAVA

Komisije GZSB

Predstavnik veteranov

Predstavnik veteranov

Martini Zlatko         

+386 41363897
PIGD IMPOL