1955

Gasilska zveza Slovenska Bistrica je bila ustanovljena 2. septembra 1955. leta. Trenutno v GZ Slovenska Bistrica deluje 14 društev, to je 13 prostovoljnih teritorialnih društev in 1 prostovoljno industrijsko društvo.

Gasilska zveza Slovenska Bistrica tako pod svojim okriljem združuje in nudi podporo društvom, ki prihajajo iz občin Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica.

Elektronski način delovanja je zajel tudi GZ, zaradi česar je bila posodobljena celostna podoba zveze, nekatere elemente najdete tudi na spodnji povezavi, GZ Slovenska Bistrica pa se je pričela predstavljati tudi znovim znakom – logotipom.

Logotip

Logotip tvorijo naslednji elementi:

  1. Gasilski znak – centralni element
  2. 15 v krogu razporejenih plamenic – 15 društev članov GZ