GZSB Zapisnik 2. seje Mladinske komisije_ 15. 5. 2018