UPRAVNI
ODBOR GZ SLOVENSKA BISTRICA

IME IN PRIIMEK

 FUNKCIJA

 Franc Ačko

 Predsednik GZ

 David Prelog

 Poveljnik GZ

 Slavko Pitrof

 Namestnik predsednika GZ/Predsednik PGD
Oplotnica

 Jožica Pečovnik

 Predsednica komisije članic GZ

 Suzana Ramšak

 Predsednik mladinske komisije GZ 

 Miroslav Domadovnik

 Predsednik komisije GZ za veterane

 Janko Mlakar

 Predsednik PGD Slovenska Bistrica

 Dušan Vižintin

 Predsednik PGD Poljčane

 Božidar Veber

 Predsednik PGD Zgornja Bistrica

 Robert Kampl

 Predsednik PGD Spodnja Polskava

 Lovro Metikoš

 Predsednik PGD Zgornja Polskava

 Vlado Berdnik

 Predsednik PGD Šmartno na Pohorju

 Vinko Kunej

 Predsednik PGD Makole

 Aleš Podlesnik

 Predsednik PGD Laporje

 Jožef Brdnik

 Predsednik PGD Tinje

 Nejc Slomšek

 Predsednik PGD Pragersko

 Damjan Selinšek

 Predsednik PGD Videž

 Boris Ramšak

 Predsednik PGD Kebelj

 Jože Brglez

 Predsednik PIGD Impol