POVELJSTVO GZ SLOVENSKA BISTRICA

 

 

Prelog
David

poveljnik
GZ

Podlesnik
Aleš

namestnik poveljnika GZ

Brajlih
Igor

podpoveljnik
GZ, član

ÄŒoh Miran

podpoveljnik GZ, član

Kaljun
Jasmin

podpoveljnik
GZ

Stopar Franc

pomočnik poveljnika GZ za gasilstvo v podjetjih

Vošinek
Davorin

pomočnik
poveljnika GZ
za gasilsko tehniko

Plajh
Boštjan

pomočnik poveljnika GZ za gasilska tekmovanja

Metikoš
Momir 

pomočnik
poveljnika GZ
za radijske zveze

Vivod
Božidar

pomočnik poveljnika GZ za strokovno usposabljanje

Kos Boris

pomočnik
poveljnika GZ za naprave za zašÄito dihal

Sagadin
Marjana

pomočnik poveljnika GZ za prvo pomoč

Šega Milan

pomočnik
poveljnika GZ za nevarne snovi

Rihtar
Anton

član

Kovač Uroš

član

Pahič
Franc

član

Kolar
Vlado

član

Turk
Franci

član

Keršič
Boris

član

Furek
Miran

član

Naveršnik
Andrej

član

Gracej 
Marko

član

Vehovar
Boštjan

član

Goričan
Dušan

član

Furek
Miran

član