Predsednica komisije za članice: Pečovnik Jožica  tel. 031-304-768

Predsednica komisije za mladino: Slatenšek Lavra  tel. 040-422-608

Predsednik komisije za starejše gasilce: Zaviršek Marijan tel.051-356-505