PGD Laporje
PGD LAPORJE
PGD Laporje
Laporje 30
2318 Laporje

E pošta: pgdlaporje@gmail.com

PGD Laporje

Predsednik

Ačko Franci

+386 30 711 224
PGD LAPORJE

Nam. predsednika

Nam. predsednika

Pahič Rok

+386 41 479 418
PGD LAPORJE

Tajnik

Tajnik

Pahič Ana

+386 51 221 865
PGD LAPORJE

Poveljnik

Poveljnik

Hozjan Franc

+386 31 334 162
PGD LAPORJE

Nam. poveljnika

Nam. poveljnika

Podlesnik Aleš

+386 31 233 601
PGD LAPORJE

Podpoveljnik

Podpoveljnik

Podlesnik Žiga

+386 41 955 903

Podpoveljnik

Podpoveljnik

Kristl Aleš

+386 41 830 296

Predstavnik mladine

Predstavnik mladine

Žnidar Eva

+386 51 316 441

Predstavnica članic

Predstavnica članic

Pahič Maja

+386 40 814 303

Predstavnik veteranov

Predstavnik veteranov

Mlaker Branko

+386 31 309 052

Prostovoljno gasilsko društvo Laporje je bilo ustanovljeno leta 1946. Je društvo II. kategorije. Površina požarnega rajona znaša 19.50 km². Društvo šteje 152 članov, od tega 37 aktivnih operativnih gasilcev, 34 aktivnih članov gasilske mladine, 40 članic in 16 gasilskih veteranov in veterank. Gasilsko društvo ima 3 gasilska vozila: GVC-1, MB Atego (2001), GVC-1 TAM (1981) ter GVM-1 Peugeot Boxer (2015).

Gasilski dom je bil na trenutni lokaciji zgrajen leta 1960. Od takrat pa do danes je bil razširjen in obnovljen dvakrat. Zadnja velika obnova, s katero je društvo pridobilo garažo in dvorano, je bila končana 2010. Nekaj let je dom nudil prostore za delovanje GZ Slovenska Bistrica. Na zunanji steni gasilskega doma je pritrjen AED, ki omogoča podporo pri posredovanju ob srčnih zastojih.

Leta 2021 se je končala gradnja vadbenega stolpa, ki je namenjen vajam operativne enote. V višino meri 9m. Prva višina podesta, ki omogoča vaje na ograjo/balkon, meri 4 m. Druga višina 7 m, ki je namenjena izvedbam vaj na ploščad, pa hkrati nudi tudi opcijo spuščanja z vrvno tehniko tako iz stolpa, kot skozi vadbeni jašek. Na zadnji steni stolpa je plezalna stena višine 9 m.

Na igrišču v neposredni bližini gasilskega doma je vsako leto v mesecu juniju prirejena velika tradicionalna gasilska veselica.

PGD Pragersko

Bil je mesec november 1950, ko se je porodila med krajani Pragerskega prva ideja o prostovoljnem gasilstvu v kraju, ustanovni člani so bili  Hinko Šarlah, Ivan Lah, Edi Murn, Karl Berglez, Feliks Vindiš, Ivan Mikložič st., Ivan Poljanec, Rudolf Ogrinc, Anton Pernat in Alfonz Božič.

Preko zime so urejali vse potrebno in 24. februarja 1951 je v kulturnem domu potekal prvi, ustanovni občni zbor PGD Pragersko. Za predsednika je bil izvoljen Feliks Vindiš, Edi Murn je postal podpredsednik, Ivan Lah poveljnik, Hinko Šarlah sekretar, Karl Berglez blagajnik, orodjarja pa Anton Pernat in Alojz Luršak.

Že naslednje leto je društvo kupilo svoj prvi avtomobil znamke Ford, leta 1961 je bil s prostovoljnim delom dokončan nov gasilski dom. Naslednja leta so bila namenjena, seveda ob vseh intervencijah, nabavi nove opreme, avtomobila TAM 2000, brizgalne Rosenbauer, nove avtocisterne TAM 5500, ki je služila kar 41 let, ter leta 1981 prenovi doma.  Ob tem niso pozabili na izobraževanja in skrbi za naslednike v društvu. Oblikovali so mladinsko skupino in ob tem razvili prvi mladinski prapor. Delo z mladimi je kmalu rodilo sadove, saj so bili tako mladi kot članice izjemno uspešni na tekmovanjih, tudi državnih.

V gasilskih društvih ob članstvu izjemno pomembno nalogo opravlja ustrezna oprema in vozni park, tako so leta 1999 v društvu pridobili novo avtocisterno GVC 16/25, znamke MAN.

Zlati jubilej društva so proslavili z nakupom novega  moštvenega vozila GVM-1, znamke Peugeot, kmalu po petdesetem jubileju so zgradili novo garažo za moštveno vozilo in razvili nov prapor, že naslednje leto so obnovili stolp doma, leta 2009 dogradili dom, uredili v njem dve stanovanji in začeli pripravljati projektno dokumentacijo za izgradnjo novih garaž. Kmalu po šestdesetem jubileju se je začela gradnja novih garaž in večje sejne sobe v nadstropju in že decembra so bila vozila v novih garažah.

V pripravah na sedemdesetletnico društva so pridobili vozilo TAM 190 in zamenjali tudi dotrajano vozilo za prevoz moštva, leta 2020 so dokončali prostore nad garažo. Prav zaradi vsega doseženega in vseh številnih intervencij v kraju in občini lahko sedemdeset let delovanja praznujejo ponosno in zadovoljno. Še vedno so uspešni na tekmovanjih mladincev in pionirjev.

V letu 2021 so s pomočjo g. Mirka Munde izdali bilten o prehojeni poti društva in njenih članov, pripravljajo pa se že na prihodnost, saj je pred njimi nova velika investicija, nakup novega gasilskega vozila GVC-1, ki ga pričakujejo v končni podobi v tem letu, leta 2023.

Trenutno društvo šteje skupno 100 članov, posebaj pa so ponosni na svoje najmlajše člane – mladino.

Predsednik
Predsednik
Aleš Podlesnik
031 233 601
Poveljnik
Poveljnik
Aleš Podlesnik
031 233 601
Tajnik
Tajnik
Aleš Podlesnik
031 233 601

 V GZ Slovenska Bistrica deluje 14 društev, in sicer:

PGD/PIGD

PREDSEDNIK

POVELJNIK

TAJNIK

PIGD Impol

Brglez Jožef

041 379 786

Rihtar Anton

041 374 274

Kos Peter

041 918 952

PGD Kebelj

Ramšak Boris

040 267 580

Kovač Uroš

040 452 353

Smogavc Primož

040 161 194

PGD Laporje

Podlesnik Aleš

031 233 601

Pahič Franc

041 355 479

Kokol Marjana

051 357 681

PGD Makole

Kunej Vinko

041 379 740

Kolar Vlado

041 369 946

Kaljun Jasmin

041 379 722

PGD Oplotnica

Pitrof Slavko

041 327 271

ÄŒoh Miran

041 327 266

Regoršek Anja

041 922 171

PGD Poljčane

Vižintin  Dušan

041 322 144

Brajlih Igor

041 355 465

Zobec Vincenc

041 355 462

PGD Pragersko

Slomšek Nejc

040 374 158

Turk Franci

041 347 928

Golob Veronika

040 990 942

PGD Slovenska Bistrica

Mlakar Janko

051 325 974

Keršič Boris

040 752 566

Godec Romanca

040 633 027

PGD Spodnja Polskava

Miran Gajšt

041 394 496

Furek Miran

041 297 029

Trauner Jasminka

041 705 181

PGD Šmartno na Pohorju

Brdnik Vlado

031 292 652

Naveršnik Andrej

041 762 008

Javernik Mojca

031 864 877

PGD Tinje

Gracej Matej

 041 375 529

Gracej  Marko

064 111 189

Capl Marjeta

051 270 995

PGD Videž

Robert Vogrinec

031 677 656

Vehovar Boštjan

031 304 846

Krajnc Alisa Martina

040 689 011

PGD Zgornja Bistrica

Veber Božidar

041 279 444

Goričan Dušan

041 587 088

Kos Boris

041 587 112

PGD Zgornja Polskava

Metikoš Lovro

040 433 949

Fifer Jožef

041 379 767

Kobale Aljaž

040 258 788